+ اصول و فنون مذاکره و چانه زنی حرفه ای

کلید واژه های مذاکره و چانه زنی:

nتعریف مذاکره و چانه زنی:

فرایندی گفتگو محور است که بر روی یک موضوع مشخص درجهت رسیدن به اهداف فردی یا سازمانی از طریق توافق صورت می پذیرد که در جهت تامین نیازها ، رضایت و منافع طرفین می باشد و بایستی دارای ارزش افزوده باشد. 

n

کلید واژه های مذاکره و چانه زنی:

فرآیندی بودن مذاکره و چانه زنی
موضوع مشخص در مذاکره و چانه زنی
هدف دار بودن مذاکره و چانه زنی
تامین نفع و رضایت طرفین درگیر در مذاکره و چانه زنی
ارزش افزوده     
n
 
n
چرا مذاکره و چانه زنی مهم می باشد:

         

            مذاکره و چانه زنی در تمامی شئونات زندگی جاری دارد.

          پس زندگی اجتماعی بهتری با آن خواهیم داشت.

              روابط به نسبت قبل پیچیده تر می باشند.

              طرف های مذاکره و چانه زنی کننده حرفه ای تر شده اند.

nمذاکره و چانه زنی با گفتگو تفاوت دارد 
nداشتن حق درمذاکره و چانه زنی برای رسیدن به اهداف کافی نیست 
n

مذاکره و چانه زنی گاهی اوقات بر زندگی فردی ،

 

جمعی و حتی روند تاریخ تاثیرات جبران

 ناپذیر و غیرقابل تغییری دارد.

             

n
انواع مذاکره و چانه زنی :

                     بد              مبتنی بر موضع گیری
                                     سخت
                                         نرم
       

                      خوب   
n

مذاکره و چانه زنی مبنی بر موضع گیری:

1- موجب قفل شدن مذاکره و چانه زنی می شود.

2- روابط جاری و انسانی طرفین را به مخاطره می اندازد.

3- معمولاً به توافقات غیرمعقول منتهی می شود.

4- در این مذاکره و چانه زنی طرفی مجبور است امتیاز بدهد که باید مذاکره و چانه زنی را به انتها برساند.

نحوه برخورد : از اصل دوم مذاکرات اصولی استفاده کنید

nمذاکره و چانه زنی سخت ( مبتنی برفشار و حمله )

1- هدف گرفتن حداکثر امتیاز از طرف می باشد.

2- طرف مقابل از نوعی قدرت یا انحصار در ماهیت خود برخوردار است.

3- توافقات منطقی و انسانی نیست و رابطه برد برد در آن لحاظ نشده است.

4- طرف از ابزارهای تهدید ، ارعاب و خشونت در جهت گرفتن حداکثر امتیاز استفاده می کند.

نحوه برخورد : ایجاد برتری و قدرت و ابزارهای برتری قبل از مذاکره و چانه زنی

n
نویسنده : مدرسه بازاریابی ایران مرکز تحقیقات بازاریابی ایران ; ساعت ۴:٢۵ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۶ اردیبهشت ،۱۳٩٢
تگ ها:

 

+ اصول و فنون مذاکره و چانه زنی حرفه ایسیلابس دوره:


مدرس : استاد علی خویه
1- تعریف مذاکره و چانه زنی
2- تعریف انواع مذاکره و چانه زنی
3- اصول و فنون مذاکرات حرفه ای
4- تشریح مراحل مذاکره و چانه زنی
5- آداب مذاکرات
6- انواع نقشهای مذاکره و چانه زنی کننده
7- انواع مذاکره و چانه زنی کننده
8- انواع شخصیت مذاکره و چانه زنی کنندگان
9- نحوه شروع مذاکرات
10- تن گفتار در مذاکرات
11- بایدها و نبایدهای مذاکرات
12- فاکتورهای یک مذاکره و چانه زنی کننده حرفه ای
13- آشنایی با ترفندهای مذاکراتی و نحوه برخورد با آنها
14- تست تعیین سبک مذاکرات

 

/ 0 نظر / 113 بازدید